Esmaül Hüsna / Hat : Ayten TİRYAKİ , Tezhib : Ayten TİRYAKİ – Şeyda GÖNEN

İsmin çoğulu olan “esmâ” ile “güzel, en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok “doksan dokuz ismi” içerdiği kabul edilir.

Müslümanlar asırlardır Esmâ’ül Hüsnâ’yı ezberlemekte ve ev ile iş yerlerine tablo olarak asmaktadırlar.

Eserin üst kısmında “Besmele”, alt kısmında “La İlahe İllallah Muhammedün Resülullah” (“Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun Elçisidir”) ibaresi yer almaktayken; orta kısmında ise Esmâ’ül Hüsnâ olarak bilinen Allah’ın 99 ismi bulunmaktadır.

Eserde yer alan Esmâ’ül Hüsnâ’nın okunuşu şu şekildedir:

“Allah, Rahmân, Rahîm, Melîk, Kuddûs, Selâm, Mü’min, Müheymin, Azîz,  Cebbâr, Mütekebbir, Hâlik, Bârî, Musavvir, Ğaffâr, Kahhâr, Vehhâb, Rezzâk, Fettâh, Alîm, Kâbıd, Bâsıd, Hâfıd, Râfi`, Muîzz, Muzîll, Semi`, Basîr, Hakem, Adl, Lâtif, Habîr, Halîm, Azîm, Ğafûr, Şekûr, Âlî, Kebîr, Hafîz, Mugît, Hasîb, Celîl, Kerîm, Rakîb, Mucîb, Vâsi` (ilmi ve rahmeti geniş), Hakîm, Vedûd, Mecîd, Bâis, Şehîd, Hakk, Vekîl, Kavî, Metîn, Velî, Hamîd, Muhsî, Mubdi’, Muîd, Muhyî, Mumît, Hayy, Kayyûm, Vâcid, Mâcid, Vâhid, Samed, Kadîr, Muktedir, Mukaddim, Muahhir, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın, Vâlî, Müteâlî, Berr, Tevvâb, Muntakîm, Afuvv, Râûf, Mâliku’l-mülk, Zu’l-celâli ve’l-ikrâm, Muksit, Câmi’, Ğaniyy, Muğnî, Mâni`, Dârr, Nâfi`, Nûr, Hâdî, Bedi`, Bâkî, Vâris, Reşîd, Sabûr, Celle Celaluhu”

Esmaül Hüsna

Yüksek baskı kalitesi ile ön plana çıkan “Esmaül Hüsna“ eserini, evlerinize veya iş yerlerinize zerafet vesilesi; ya da sevdiklerinizin gönlünü hoş etmeniz için ince düşünülmüş bir hediye alternatifi olarak Nida Arts güvencesiyle beğenilerinize sunuyoruz.

Temizle
Kategoriler: Stok kodu: Yok

Esmaül Hüsna

Yüksek baskı kalitesi ile ön plana çıkan “Esmaül Hüsna“ eserini, evlerinize veya iş yerlerinize zerafet vesilesi; ya da sevdiklerinizin gönlünü hoş etmeniz için ince düşünülmüş bir hediye alternatifi olarak Nida Arts güvencesiyle beğenilerinize sunuyoruz.

Temizle
Kategoriler: Stok kodu: Yok

Esmaül Hüsna / Hat : Ayten TİRYAKİ , Tezhib : Ayten TİRYAKİ – Şeyda GÖNEN

İsmin çoğulu olan “esmâ” ile “güzel, en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok “doksan dokuz ismi” içerdiği kabul edilir.

Müslümanlar asırlardır Esmâ’ül Hüsnâ’yı ezberlemekte ve ev ile iş yerlerine tablo olarak asmaktadırlar.

Eserin üst kısmında “Besmele”, alt kısmında “La İlahe İllallah Muhammedün Resülullah” (“Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun Elçisidir”) ibaresi yer almaktayken; orta kısmında ise Esmâ’ül Hüsnâ olarak bilinen Allah’ın 99 ismi bulunmaktadır.

Eserde yer alan Esmâ’ül Hüsnâ’nın okunuşu şu şekildedir:

“Allah, Rahmân, Rahîm, Melîk, Kuddûs, Selâm, Mü’min, Müheymin, Azîz,  Cebbâr, Mütekebbir, Hâlik, Bârî, Musavvir, Ğaffâr, Kahhâr, Vehhâb, Rezzâk, Fettâh, Alîm, Kâbıd, Bâsıd, Hâfıd, Râfi`, Muîzz, Muzîll, Semi`, Basîr, Hakem, Adl, Lâtif, Habîr, Halîm, Azîm, Ğafûr, Şekûr, Âlî, Kebîr, Hafîz, Mugît, Hasîb, Celîl, Kerîm, Rakîb, Mucîb, Vâsi` (ilmi ve rahmeti geniş), Hakîm, Vedûd, Mecîd, Bâis, Şehîd, Hakk, Vekîl, Kavî, Metîn, Velî, Hamîd, Muhsî, Mubdi’, Muîd, Muhyî, Mumît, Hayy, Kayyûm, Vâcid, Mâcid, Vâhid, Samed, Kadîr, Muktedir, Mukaddim, Muahhir, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın, Vâlî, Müteâlî, Berr, Tevvâb, Muntakîm, Afuvv, Râûf, Mâliku’l-mülk, Zu’l-celâli ve’l-ikrâm, Muksit, Câmi’, Ğaniyy, Muğnî, Mâni`, Dârr, Nâfi`, Nûr, Hâdî, Bedi`, Bâkî, Vâris, Reşîd, Sabûr, Celle Celaluhu”gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak, çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
Detaylı bilgi
error: