Sanat eserlerini ulaşılabilir kılmak için


İçinde bulunduğumuz şartlar birçok estetik şaheserin üretilmesine imkan tanımakla birlikte; bunları herkesin hayatında kendine yer bulacak bir formda sunmak yerine, sınırlı bir kesimin ayrıcalığı haline getirmeye eğilimlidir. Nida Arts, asıl maksadı yaşamı güzelleştirmekten ibaret olan sanat ile hayat arasındaki bu engellerin aşılmasının mümkün olduğu iddiasıyla ortaya çıkmıştır.

Bu iddia ile yola çıkarak birçok sanatçının kıymetli eserlerinin Fine Art baskılarını sizlerle buluşturmaktadır. Bu şekilde hem kıymetlı sanatçılarımızın topluma uzanan kolları olma vazifesini ifa ettiği gibi; ulaşılmaz olan sanat eserlerini ulaşılır kılarak toplum ile sanat arasında da bir köprü olmaktadır.

Mükemmel olanı ortaya koymak için


Nida Arts bize kadar bir birikim halinde ulaşan sanatın sadece aktarıcısı olmakla kalmayıp onu yeni formlarda tekrar üretmeyi de vazife edinmektedir. Bu kapsamda geleneksel sanatları metal, ahşap vs. gibi materyallerle yeni formlarla tekrar üretmek üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm çalışmalarında "mükemmel olanı en kâmil surette ortaya koymak" prensibini benimseyen Nida Arts'ın tek önceliği, eserin hazırlanmasından kargolanmasına kadarki bütun süreçlerde sanatçıları ve sanat severleri en yüksek derecede memnun etmektir.